Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Sonja Zwart (www.sonjazwart.nl).

Mijn bedrijf is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 01144834 Btw-id: NL001466261B89

Contactgegevens:

E-mail: info@sonjazwart.nl

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf www.sonjazwart.nl bedoeld

Deze algemene voorwaarden zijn door mij beschikbaar gesteld. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.

Onder de Algemene Voorwaarden vallen alle online programma’s die staan onder domeinnaam www.geweldigcommuniceren.online. Hier valt ook de website www.sonjazwart.nl onder.

Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

In mijn online programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tips. Deelname aan het programma is op eigen risico. De informatie die ik deel is niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen.

Prijzen en betaling. De prijzen op de sites zijn inclusief btw. Aanbiedingen en prijzen zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s. Zodra je de factuur voor het programma betaald hebt, ontvang je inloggegevens voor mijn online academie.

Je hebt dan ook aangevinkt dat je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden.

Alle gedeelde materialen, mails en teksten zijn door mij ontwikkeld. Waar ik iets inbreng van andere auteurs vermeld ik dit altijd. Op mijn teksten en filmpjes is auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma, dan kan je dit laten weten door een mail te sturen naar info@sonjazwart.nl met jouw klacht. Gaat er onverhoopt iets mis met de mail kan je bellen naar 06-31972198. Bij eventuele geschillen overleggen we onderling wat het beste is.

Het gebruik van de informatie op deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij www.sonjazwart.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met mij te mogen claimen of te veronderstellen.

Ik streef naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van mij (www.sonjazwart.nl) op deze pagina.